Om hunders impulskontroll

selvregulering

De fleste hunder trenger en viss grad av styring og kontroll for å fungere i samfunnet vårt. De er tross alt rovdyr, og fra naturens side er de utstyrt med en rekke instinkter som ikke alltid passer like godt inn i hverdagen vår. Tradisjonelt sett har fokus først og fremst vært at det er vi mennesker som skal styre og kontrollere hunden gjennom diverse kommandoer, rutiner, regler osv. Vi er helt enige i at hunder trenger styring og kontroll, og intensjonen med denne artikkelen er ikke å oppfordre folk til å ha ustyrlige hunder. Men tiden er kanskje inne for å fokusere mer på hundens evne til å styre og kontrollere sin egen adferd.

Innenfor vitenskapen kalles dette for selvreguleringsevne, og det er et område det forskes mye på i dag. Et av de mest kjente eksperimentene innenfor selvregulering er det såkalte “marshmallow eksperimentet” fra 60-tallet. En gruppe barn mellom 4-6 år fikk barn beskjed om at de kunne få én marshmallow nå, eller to hvis de ventet et kvarter. For mange barn er dette en evighet og den spontane impulsen om å spise marshmallowen blir for stor. Men en del av barna klarer å styre seg og inkasserer en dobbelt så stor belønning etter 15 minutter. 20 år senere viser det seg at det gjennomsnittlig har gått bedre i livet for de barna som motsto fristelsen.

Det er et senter i hjernen, det såkalte Anterior cingulate, som har hovedansvaret for det å regulere egen adferd. Heldigvis er det slik at evnen til selvregulering er trenbar, og effekten av riktig mental trening har en direkte fysisk effekt på hjernen.

Forskning.no: Om selvreguleringstrening og hjerneutvikling

Ikke det samme som lydighet
Alle former for selvreguleringstrening må være basert på frivillighet og må ikke forveksles med det vi tradisjonelt kaller “lydighet”. Barna i Marshmallow eksperimentet kunne helt fritt velge å spise den første marshmallowen. Men, ved å overstyre sine spontane impulser, tenke seg om og vente, kunne de innkassere en gevinst som var dobbelt så stor. På samme måte må all trening av selvreguleringsevne hos hunder være positiv. Dersom man lager øvelser hvor hunden velger “riktig” for å unngå et ubehag, har det ingenting med selvreguleringstrening å gjøre. For å utvikle selvreguleringsevnen må hunden settes opp i situasjoner hvor den helt fritt kan velge, men hvis den klarer å bruke hodet og velger det lureste alternativet vil det gi en mye større langsiktig gevinst for hunden. Det handler med andre ord om å trene på å kunne velge bort det første spontane innfallet for så å finne en smartere respons.

Vi har laget en liten film som viser noen helt enkle eksempler på selvreguleringstrening. Øvelsene handler i stor grad om å fortsette å jobbe selv om man blir forstyrret og om å uvikle tålmodighet og utholdenhet.

Lykke til med treningen!

Handlekurv
Save Your Cart
Share Your Cart