Treningsgruppene

Når du har gått noen kurs oppstår det gjerne et behov for egentrening/ mengdetrening. Men det er mange som synes det kan være vanskelig å få satt av tid til å trene med hunden når de ikke går på kurs. På grunn av dette opprettet vi for noen år siden en egen treningsgruppe.

Lundqvist treningsgruppe

Denne gruppa møtes hver lørdag og trener sammen fra kl. 10.00 – 12.30.  Det er alltid en instruktør tilstede som organiserer treningen, og hver lørdag har et eget tema. Disse rullerer og temaene kan være alt fra agility, lydighet, rally, søk eller hverdag. Du trenger ikke å være med på treningen som blir organisert av instruktøren dersom det er noe annet du heller ønsker å jobbe med. Instruktørenes hovedoppgave er å organisere og legge til rette for mengdetrening og egenaktivitet, så du må være på et nivå hvor du kan trene selvstendig.

Medlemskap i denne gruppa koster kr. 2.500,- og varer et år fra den dagen du melder deg inn.

Medlemskap i denne gruppa forutsetter at du har deltatt på grunnkurs og et videregående kurs hos Lundqvist Hundeskole.

Spesialiserte treningsgrupper

I tillegg til den ordinære treningsgruppa som går på lørdager har vi flere spesialiserte grupper med egne treningstider.

  • Agility
  • Spesialsøk/Nosework
  • Lydighet
  • Rallylydighet

Du må ha deltatt på kurs i hhv Agility, Spesialsøk/Nosework, Lydighet eller Rallylydighet for å være med i disse gruppene. Instruktørenes hovedoppgave er å organisere og legge til rette for mengdetrening og egenaktivitet, så du må være på et nivå hvor du kan trene selvstendig. Disse gruppene har gjerne en kortere varighet, og det er et begrenset antall plasser.

Handlekurv
Save Your Cart
Share Your Cart