Individuell oppfølging på hundekurs

På våre kurs er det aldri mer enn fem hunder pr instruktør. Hvis du for eksempel er på en kursgruppe med 8 hunder, har gruppa minst to instruktører. Er det en gruppe med 11 hunder, har den minst tre instruktører osv. Vi er veldig opptatt av at hver eneste hund og eier skal få den hjelpen de fortjener, og da trengs det godt med instruktørkrefter.

La oss ta et konkret eksempel. På forrige grunnkurs hadde vi tre separate grupper. En gruppe med voksne hunder, en med unghunder og en med de yngste hundene. Det var rundt ti hunder på hver gruppe.

På gruppa med de yngste hundene er det mange som sliter med valpebiting. Dette går jo som regel over av seg selv, men kan være frustrerende for mange hundeeiere likevel. Alle på gruppa får noen generelle tips og det fungerer bra for de fleste. Men for to av hundene fungerer ikke de generelle rådene. Den ene hunden er litt engstelig og stresset, og valpebitingen er mest et symptom på dette. I det andre tilfellet er det snakk om en litt vilter og livsglad valp, som biter litt hardere enn det som er vanlig. Denne hunden lever i en barnefamilie og den yngste av barna har blitt redd for hunden. I begge disse tilfellene må instruktørene gi individuelt tilpassede råd. Metoder må prøves ut, hundeeierne må jobbe hjemme og fremgangen må evalueres fra kveld til kveld. Det kreves mye av instruktørene for å få til dette.

KjerstiLiten
(illustrasjonsfoto)

På unghundgruppa er det også nok av utfordringer. De fleste av hundene her har kommet inn i sin første kjønnsmodning, og det bruser i hormoner på denne gruppa. Et par av hannhundene er i ferd med å utvikle meget sterke meninger om andre hannhunder, både på kurs og hjemme i nabolaget. En av tispene derimot begynte å bli litt skeptisk til fremmede mennesker etter at hun fikk sin første løpetid. Ingen av disse hundene har utviklet noen form for problemadferd enda. Her nytter lite med generelle tips. Disse hundeeierne er nå avhengig av seriøs, konstruktiv individuell oppfølging for å få det hundeholdet de ønsker seg.

gklpLitenDet er også viktig å huske på at ikke alle hundene på gruppa har denne typen utfordringer. En av eierne  har trent mye og har kommet veldig langt. Hun har planer om å begynne å konkurrere i lydighet med hunden sin, og har behov for tips tilpasset dette og at vi “pusher” henne skikkelig. Også på denne gruppa  trengs det selvfølgelig godt med instruktørkrefter. I tillegg til å være mange nok, kreves det også at instruktørene har den erfaringen og kompetansen som kreves for å følge opp alle på denne gruppa skikkelig.

Det sier seg selv at på en grunnkurs voksenhundgruppe er det et stort behov for individuell oppfølging. Det er gjerne en grunn til at man melder seg på et grunnkurs med en voksen hund. Noen sliter med å passere andre hunder, og andre synes det er vanskelig med fremmede mennesker. Noen er omplasseringshunder som har hatt en litt uheldig start på livet. Mens de fleste er hunder som bare trenger mer trening å gå pent i bånd, innkalling og generell hverdagslydighet. En av hundene på gruppa har begynt å reagere på sykler. For å kunne løse dette må vi finne ut hvorfor hunden reagerer. Er den redd, er det jaktrelatert, passer den på eieren eller er det noe annet. En grundig kartlegging må til, og det er det ofte best å gjøre etter den ordinære kurstiden. Det sier seg selv at også denne gruppa trenger godt med kompetente og erfarne instruktører.

sykkelkartleggingPSLitenAlle våre kurs er organisert slik at vi kan gi best mulig individuell oppfølging til hver enkelt. I tillegg er det satt av en halv time ekstra etter hver kurskveld til ytterligere oppfølging. Her jobber vi både individuelt og i mindre grupper dersom det er flere som har like utfordringer. Det er jo heller ikke sånn at de som har spesielle individuelle behov skal ha mye mer hjelp enn de andre på gruppa. Alle skal føle seg sett og få den oppfølgingen de trenger for å få mest mulig ut av hunden sin. Da sier det seg selv at det trengs flere, erfarne og godt skolerte instruktører på gruppa for å komme i mål.

For å lykkes med dette kreves det at det ikke blir for mange hunder å følge opp pr instruktør. Vår erfaring er at det trengs minst en instruktør pr femte hund for at kvaliteten på den individuelle oppfølgingen skal bli bra nok. For oss er denne grensen absolutt og vil avviker aldri fra denne regelen. Instruktørtettheten er en av de viktigste parametrene for kvaliteten på hundekurs og vårt maksimale forholdstall mellom instruktører og hunder er derfor:

 1:5

Handlekurv
Save Your Cart
Share Your Cart