Instruktørskole/ fordypningskurs

Vårt fordypningskurs har tidligere vært et kurs som primært har hatt som mål å utdanne instruktører. Som hundeinstruktør må man beherske flere fagområder, og på fordypningskurset har vi lagt stor vekt på temaer som grunnleggende adferds- og læringsteori, kartlegging og problemløsning og ikke minst pedagogiske fag.

De siste årene er det derimot flere og flere som har gått vårt fordypningskurs, som ikke nødvendigvis ønsker å bli hundeinstruktør. Som en konsekvens av dette har vi endret strukturen på det opprinnelige kurset, og bygget det opp av tre separate moduler. Inntak til fordypningskursmodulene pågår fortløpende, med spesifiserte søknadsfrister knyttet til første, andre og tredje inntak. Du kan fylle ut et søknadsskjema her (klikk på linken) eller du kan kontakte oss for mer informasjon om kurset, søknadsfrister og for å få tilsendt søknadsskjema hvis du ønsker det.

Modul 1 (grunnleggende adferds- og læringsteori)

All hundetrening er basert på den generelle læringsteorien. Klassisk betinging, operant læring, shaping, primære og sekundære forsterkere, forsterkningsskjemaer m.m er sentrale temaer innenfor dette området. For at hundetreningen virkelig skal bli effektiv, trenger man, i tillegg til læringsteorien, kunnskap om hundens natur. Medfødte egenskaper, hundens utvikling fra valp til voksen, språk, flokkliv osv. Disse fagområdene hentes ikke fra læringsteorien, men fra etologien, eller adferdslæren, som det også kalles.

Modul 2 (kartlegging og problemløsning)

En vesentlig del av arbeidet ved vår hundeskole, har alltid vært å jobbe med hunder som sliter med forskjellige typer adferdsproblemer. Skal man skape adferdsendringer hos hunder som sliter med frykt, stress, aggresjon e.l, må man kunne forstå bakgrunnenfor den problematiske adferden (kartlegging). I tillegg må man kunne omsette kunnskapen fra modul 1, til å arrangere vellykkede læringssituasjoner som beveger hundens adferd i riktig retning. Hovedfokus på denne modulen er praktisk oppfølging av hunder med forskjellige typer adferdsproblemer. Gjennom hele modulen tar vi inn hunder med reelle problemstillinger, slik at alle får rikelig med erfaring på å kartlegge og følge opp hunder med denne typen problemer.

Modul 3 (pedagogikk)

Ønsker man å jobbe som instruktør, må man, i tillegg til fagområdene over, mestre kunsten å formidle sin kunnskap til andre mennesker.

Med denne oppdelingen vil det være mulig å bare gå den første modulen, dersom man bare ønsker å fordype seg i grunnleggende læringsteori og adferdslære (etologi). Eller man kan gå den første og den andre modulen, som da vil utgjøre en grundig hundefaglig utdannelse på instruktørnivå. En fullstendig instruktørutdannelse derimot, forutsetter gjennomføring av alle 3 modulene. Hver modul går over et halvt år. Det deles ut kursbevis for hver modul, og eget vitnemål for de som gjennomfører den 18 måneder lange instruktørutdannelsen.

Hundefaget er etter vår mening først og fremst et praktisk fag. Det er riktignok avgjørende at den praktiske utførelsen av faget er forankret i god teoretisk kunnskap. Men dersom man ønsker å bli bedre på å trene sin egen hund, eller om man ønsker å instruere andre, må man til syvende og sist ut å praktisere kunnskapen man har ervervet seg. Du blir ikke ordentlig god på å lese hundens språk av å lese en bok, og man kan heller ikke lære å løse adferdsproblemer ved å følge forelesninger. På samme måte trengs det praktisk trening for å mestre det å stå i en forsamling å formidle sin kunnskap til andre. På grunn av dette inneholder alle tre modulene vesentlige mengder med praktisk trening.