Påmelding hundetrenerutdannelse

Ved påmelding betales en påmeldingsavgift på kr. 1000,- for å sikre plassen. Forfallet på påmeldingsavgiften vil være 14 dager etter påmelding, noe som gir 14 dagers angrefrist. Påmeldingsavgiften betales bare tilbake om avmelding kan dokumenteres med sykdom eller ved vesentlig endring i livssituasjon. Ved avmeldinger etter modulens første kursdag må modulen betales i sin helhet. Om ikke modulen betales i sin helhet ved forfall 10 dager etter første kursdag belastes et utsettelsesgebyr på kr. 500,-.

Priser:
– Modul Hundetrener: kr. 7.500,-
– Modul Adferdskonsulent: kr. 8.500,-
– Modul Instruktør: kr. 6.500,-

Rabatter:
Dersom en bestiller alle tre moduler og betaler innen 15. februar 2023, gis det kr. 1.500 i rabatt på totalprisen.

Betaling
Betaling vil foregå på giro med forfall i starten av hver modul.

Betalingsavtaler
Det er mulig å dele betalingen for hver modul i to deler. Dette koster kr. 500 pr. modul. Ved inngåelse av betalingsavtale signerer deltakeren en betalingskontrakt, som binder deltakerens påmelding.

Påmeldingsgebyr
Du vil raskt motta en bekreftelse på påmeldingen din. Der vil du finne en link til hvor du kan betale påmeldingsavgiften.  Påmeldingsavgiften trekkes fra den totale kursprisen. Dersom påmeldingsavgiften ikke er betalt innen 14 dager, regnes plasstildelingen som ugyldig, og plassen tildeles en annen søker.