Online – Instruktørskole/ fordypningskurs

Nå kan du gjennomføre hele instruktørutdannelsen vår online!

Online-kurset blir bygget opp på en digital læringsplattform (LMS) i kombinasjon med webinarer, nettmøter, praktiske hjemmeoppgaver med innleveringer og diskusjoner på en lukket facebookgruppe.

Dette betyr at du nå kan gjennomføre hele kurset, selv om du bor for langt unna til å delta fysisk på vårt kurssenter utenfor Lillestrøm.

Trykk på knappen dersom du ønsker mer informasjon vårt online-fordypningskurs:

Jeg vil ha mer informasjon om online-kurset!

Vårt fordypningskurs har tidligere vært et kurs som primært har hatt som mål å utdanne instruktører. Som hundeinstruktør må man beherske flere fagområder, som grunnleggende adferds- og læringsteori, kartlegging og problemløsning og ikke minst pedagogiske fag.

De siste årene er det derimot flere og flere som har gått vårt fordypningskurs, som ikke nødvendigvis ønsker å bli hundeinstruktør. Som en konsekvens av dette er kurset bygget opp av tre separate moduler. Online-fordypningskurset er delt opp på samme måte, og innholdet vil være det samme som på det fysiske kurset.

 

 

Modul 1 (grunnleggende adferds- og læringsteori)

All hundetrening er basert på den generelle læringsteorien. Klassisk betinging, operant læring, shaping, primære og sekundære forsterkere, forsterkningsskjemaer m.m er sentrale temaer innenfor dette området. For at hundetreningen virkelig skal bli effektiv, trenger man, i tillegg til læringsteorien, kunnskap om hundens natur. Medfødte egenskaper, hundens utvikling fra valp til voksen, språk, flokkliv, rasekunnskap osv. Disse fagområdene hentes ikke fra læringsteorien, men fra etologien, eller adferdslæren, som det også kalles.

Online modul 1 våren ’22:

Modul 2 (kartlegging og problemløsning)

En vesentlig del av arbeidet ved vår hundeskole, har alltid vært å jobbe med hunder som sliter med forskjellige typer adferdsproblemer. Skal man skape adferdsendringer hos hunder som sliter med frykt, stress, aggresjon e.l, må man kunne forstå bakgrunnen for den problematiske adferden (kartlegging). I tillegg må man kunne omsette kunnskapen fra modul 1, til å arrangere vellykkede læringssituasjoner som beveger hundens adferd i riktig retning. Modulen består først og fremst av praktisk oppfølging av hunder med forskjellige typer adferdsproblemer. På online-kurset vil dette gjøres ved hjelp av reelle videocaser samt av vi har nettmøter og hjemmeoppgaver.

Online modul 2 høsten ’21:

Modul 3 (pedagogikk)

Ønsker man å jobbe som instruktør, må man, i tillegg til fagområdene over, mestre kunsten å formidle sin kunnskap til andre mennesker. Grunnleggende instruksjonsteknikk, struktur og organisering av kurs, spørreteknikk, 1-1 oppfølging og bruk av pedagogiske virkemidler er blant temaene på denne modulen

Med denne oppdelingen vil det være mulig å bare gå den første modulen, dersom man bare ønsker å fordype seg i grunnleggende læringsteori og adferdslære (etologi). Eller man kan gå den første og den andre modulen, som da vil utgjøre en grundig hundefaglig utdannelse på instruktørnivå. En fullstendig instruktørutdannelse derimot, forutsetter gjennomføring av alle 3 modulene. Hver modul går over et halvt år. Det deles ut kursbevis for hver modul, og eget vitnemål for de som gjennomfører den 18 måneder lange instruktørutdannelsen.

Hundefaget er etter vår mening først og fremst et praktisk fag. Det er riktignok avgjørende at den praktiske utførelsen av faget er forankret i god teoretisk kunnskap. Men dersom man ønsker å bli bedre på å trene sin egen hund, eller om man ønsker å instruere andre, må man til syvende og sist ut å praktisere kunnskapen man har ervervet seg. Du blir ikke ordentlig god på å lese hundens språk av å lese en bok, og man kan heller ikke lære å løse adferdsproblemer ved å bare følge forelesninger. På samme måte trengs det praktisk trening for å mestre det å stå i en forsamling å formidle sin kunnskap til andre. På grunn av dette inneholder online-fordypningskurset hjemmeoppgaver med innleveringer.

Det er også mulig å følge kurset som observatør. Som observatør velger du helt selv hva du ønsker å delta på og du trenger ikke å levere praktiske hjemmeoppgaver med innleveringer etc. Observatører får ikke kursbevis eller vitnemål.

Trykk på knappen dersom du ønsker mer informasjon vårt online-fordypningskurs:

Jeg vil ha mer informasjon om online-kurset!
Handlekurv
Save Your Cart
Share Your Cart