Videopresentasjoner av Hundetrenerutdannelsen

Presentasjon av Lundqvist Hundeskole og historien til vår hundetrenerutannelse

Konseptet og hele online-hundetrenerutdannelsen

Modul-Hundetrener

Modul-Adferdskonsulent

Modul-Instruktør

Hundetrener

kr 7.500,-

Online

Starter august’ 22


Adferdskonsulent

kr 8.500,-

Online/ oppmøte (valgfritt)

Starter august’ 22


Instruktør

kr 6.500,-

Online/ oppmøte (valgfritt)

Starter januar’ 23