Lundqvist – Hundetrener

På denne modulen lærer du effektive hundetreningsmetoder som du kan ha nytte av enten du ønsker å bli bedre med egen hund eller om du vil hjelpe andre.

Vi “går bak kulissene” for å skape en dypere forståelse, slik at du lettere kan tilpasse treningen til hunden, eieren eller problemstillingen du jobber med.

Modulen inneholder både temaer fra læringsteorien og adferdslæren (etologien):

Læringsteori

 • Klassisk betinging
 • Operant betinging
 • Innsiktlæring
 • Sekundærforsterkere
 • Adferdskjeding
 • Momenttrening
 • Stimuluskontroll
 • Straff, stress og læringsevne

Adferdslære

 • Fra ulv til hund
 • Hundens språk
 • Rasekunnskap
 • Fryktreaksjoner
 • Jaktadferd
 • Ressursforsvar
 • Valpens utviklingsperioder
 • Relasjonen hund/ menneske

Ja. Denne modulen går kun online

 • Neste oppstart er i august 2023
 • Modulen går over et halvår

Etter fullført kurs får du kursbevis og kan kalle deg “Lundqvist Hundetrener”

Alle som ønsker å lære mer om adferd og hundetrening

Du trenger ikke egen hund, men må ha tilgang til en ifm hjemmeoppgavene