Om oss

Lundqvist Hundeskole ble etablert av Torleif Lundqvist for over 35 år siden. Han startet utviklingen av et kurskonsept hvor den tidens autoritære treningsmetoder og kadaverdisiplin, ble erstattet med mer positive metoder basert på motivasjon og samarbeid. I dag tilbyr vi et bredt spekter av tjenester knyttet til hund og hundehold, og har over 1500 kursdeltakere årlig. Kursene baseres på veletablerte prinsipper innenfor læringsteori og adferdslære. I tillegg legger vi stor vekt på at hundekurs handler minst like mye om opplæring av hundeeieren, som det handler om hundefaglige metoder og opplæring av hunden.

Fokus på hundeeieren gir et kurskonsept med grundige teorideler tilknyttet alle kurs, og en høy instruktørtetthet på kursene. På enhver kurspraksis er det maks 5 hunder pr instruktør. Den høye instruktørtettheten muliggjør en stor grad av individuell oppfølging på kurs, både når det gjelder hverdagslydighet, konkurransedisipliner og arbeid med uønsket adferd og adferdsforstyrrelser. Vi har vårt eget kurssenter litt utenfor Oslo.

I alt arbeid med hunder og hundeeiere synes vi det er viktig å arbeide med en helhetlig tankegang, og primært jobbe med årsaker og ikke symptomer. Denne vinklingen har gitt oss en stadig sterkere bevissthet på sammenhengen mellom adferd og helse. På grunn av dette har flere av våre instruktører kompetanse innenfor veterinærmedisin, alternativ medisin og fysioterapi på hund.

I tillegg til ordinær kursvirksomhet holder vi ofte foredrag og seminarer. Vi holder også skreddersydde kursopplegg for hundeklubber, oppdrettere, veterinærer og på større hundearrangementer. Vi utdanner også instruktører gjennom vår 18 mnd lange instruktørskole. Vi utfører også spesialoppdrag som arbeid med tjenestehunder, trening av hunder til film og reklame m.m

Handlekurv
Save Your Cart
Share Your Cart