Hundetrener-, Adferdskonsulent og Instruktørutdannelse – Informasjonsside

Neste oppstart er august ’24

Her ser du programmet for Modul Hundetrener som startet august’23

Nettmøtene på online utdannelsen har fastsatte datoer, men det vil også være mulig å se dem i opptak (så mange ganger du ønsker). Nettmøtene er interaktive og det vil selvsagt være mulig å kommentere eller stille spørsmål til dagens tema under nettmøtene. I forkant av hvert nettmøte har du tilgang til videoleksjoner og “miniforedrag” i Learndash som har til hensikt å gjøre deg mest mulig forberedt på nettmøtene. Disse kan du se når du vil og så ofte du vil. I tillegg har modulen fire obligatoriske innleveringer. To av dem er videoinnleveringer hvor du jobber med hund, to av dem er tekstinnleveringer. Hjemmeoppgavene blir ikke vurdert med karakterer eller lignende, de skal kun sikre en jevn og aktiv deltakelse gjennom hele kurset. Det avholdes heller ingen prøver eller eksamen. Du har tilgang til alt materialet 6 mnd etter avsluttet modul.

Neste Hundetrenermodul starter august’24. Det kreves ingen forkunnskaper for å få en plass. På Hundetrenermodulen går det både vanlige hundeeiere, hundeeiere som konkurrerer med hunden sin og noen som jobber med hunder. Dette mangfoldet bidrar til gode diskusjoner og et veldig utviklende miljø på kurset. Modulens deltakere inviteres inn i en lukket facebookgruppe som gir mulighet til å diskutere og dele erfaringer gjennom hele modulen.

Adferdskonsulentmodulen og Instruktørmodulen vil bli bygget opp på samme måte, men tar hhv for seg temaene “Kartlegging og problemløsning” og “Pedagogikk”. Neste Adferdskonsulentmodul starter aug ’24, og neste Instruktørmodul starter jan ’25.

På disse to modulene er det mulig å velge en kombinasjon av nettmøter og oppmøtedager.

Her ser du programmet for Online Aferdskonsulentmodulen som startet i august ’23:


Her ser du programmet for Aferdskonsulentmodulen m/oppmøtedager som startet i august ’23:

Priser

Hundetrenermodulen koster kr. 8500,-, Adferdskonsulentmodulen kr. 9500,-, og Instruktørmodulen koster kr. 7500,-.  Hver modul betales på giro i starten av hver modul. For de som ønsker kan betalingen deles i to avdrag mot et tillegg på kr. 500,-. Dersom du melder deg på alle tre modulene på en gang, og betaler alle 3 måneden etter oppstart av første modul, reduseres totalprisen med kr 1.500,-

Påmelding

Utdannelsen har fortløpende påmelding. En kan søke opptak for alle tre modulene på en gang, eller en kan søke opptak på neste modul i etterkant av hver modul. Alle som har gjennomført får tilgang til neste modul om de ønsker. Ved påmelding betaler du en påmeldingsavgift på kr. 1000,- først når denne er betalt er plassen din sikret. Denne trekkes i fra det prisen på Hundetrenermodulen når den starter. Betalingen av selve modulene gjøres i starten av hver modul.

Lurer du på noe mer er det bare å ta kontakt. Om du ønsker å melde deg på kan du fylle ut påmeldingskjemaet vårt.

Hundetrenermodulen

All hundetrening er basert på den generelle læringsteorien. Klassisk betinging, operant læring, shaping, primære og sekundære forsterkere, forsterkningsskjemaer m.m er sentrale temaer innenfor dette området. For at hundetreningen virkelig skal bli effektiv, trenger man, i tillegg til læringsteorien, kunnskap om hundens natur. Medfødte egenskaper, hundens utvikling fra valp til voksen, språk, flokkliv, rasekunnskap osv. Disse fagområdene hentes ikke fra læringsteorien, men fra etologien, eller adferdslæren, som det også kalles.

Adferdskonsulentmodulen

En vesentlig del av arbeidet ved vår hundeskole, har alltid vært å jobbe med hunder som sliter med forskjellige typer adferdsproblemer. Skal man skape adferdsendringer hos hunder som sliter med frykt, stress, aggresjon e.l, må man kunne forstå bakgrunnen for den problematiske adferden (kartlegging). I tillegg må man kunne omsette kunnskapen fra Hundetrenermodulen, til å arrangere vellykkede læringssituasjoner som beveger hundens adferd i riktig retning. Modulen består først og fremst av praktisk oppfølging av hunder med forskjellige typer adferdsproblemer. På online-kurset vil dette gjøres ved hjelp av reelle videocaser samt av vi har nettmøter og hjemmeoppgaver. De som går med oppmøtekvelder vil aktivt delta i jobben med å skape adferdsendringer hos hunder vi følger på vårt kurssenter. Denne modulen forutsetter gjennomført Hundetrenermodulen.

Instruktørmodulen

Ønsker man å jobbe som instruktør, må man, i tillegg til fagområdene over, mestre kunsten å formidle sin kunnskap til andre mennesker. Grunnleggende instruksjonsteknikk, struktur og organisering av kurs, spørreteknikk, 1-1 oppfølging og bruk av pedagogiske virkemidler er blant temaene på denne modulen

Med denne oppdelingen vil det være mulig å bare gå Hundetrenermodulen, dersom man bare ønsker å fordype seg i grunnleggende læringsteori og adferdslære (etologi). Eller man kan gå Hundetrener- og adferdskonsulentmodulen, som da vil utgjøre en grundig hundefaglig utdannelse på instruktørnivå. En fullstendig instruktørutdannelse derimot, forutsetter gjennomføring av alle 3 modulene. Hver modul går over et halvt år. Det deles ut kursbevis for hver modul, og eget vitnemål for de som gjennomfører den 18 måneder lange instruktørutdannelsen.

Vekt på praksis

Hundefaget er etter vår mening først og fremst et praktisk fag. Det er riktignok avgjørende at den praktiske utførelsen av faget er forankret i god teoretisk kunnskap. Men dersom man ønsker å bli bedre på å trene sin egen hund, eller om man ønsker å instruere andre, må man til syvende og sist ut å praktisere kunnskapen man har ervervet seg. Du blir ikke ordentlig god på å lese hundens språk av å lese en bok, og man kan heller ikke lære å løse adferdsproblemer ved å bare følge forelesninger. På samme måte trengs det praktisk trening for å mestre det å stå i en forsamling å formidle sin kunnskap til andre. På grunn av dette inneholder alle modulene hjemmeoppgaver med innleveringer.

Handlekurv
Save Your Cart
Share Your Cart