Salgsbetingelser Lundqvist Hundeskole

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av alle kurs fra Lundqvist Hundeskole.
Ved påmelding inngås en bindende avtale mellom deg (heretter kalt «deltakeren») og Lundqvist Hundeskoles foretak (heretter kalt «arrangøren»). 

Det er deltakerens ansvar å oppgi riktig adresse, e-post og telefonnummer når påmeldingen gjøres, Ved påmelding via vårt online påmeldingsskjema vil deltakeren motta en automatisk bekreftelse på påmeldingen. Dersom denne ikke mottas må deltakeren ta kontakt med arrangøren for å sjekke at påmeldingen er registrert, og at det er registrert riktig e-postadresse. Dersom deltakeren endrer e-postadresse eller telefonnummer før, eller i løpet av kursperioden, plikter kunden å varsle arrangøren om det.

Partene

Selger er Lundqvist Hundeskole, Widnes & Øksnevad DA, info@lundqvist-hundeskole.no, org nr 980 356 817 MVA og betegnes i det følgende som arrangøren.

Bestilleren av kurset betegnes i det følgende som deltakeren.

Pris

Den oppgitte prisen for kurset er den totale prisen deltakeren skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal deltakeren ikke bære. Undervisning er unntatt merverdiavgift.

Forbehold om nok påmeldte

Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte. I slike tilfeller vil beløpet deltakeren har betalt bli tilbakebetalt i sin helhet. Arrangøren fraskriver seg imidlertid ansvar for eventuelle andre utgifter deltakeren har hatt i tilknytning til kurset.

Angrerett

“Angrerettsloven gjelder for varer/tjenester levert av Lundqvist Hundeskole til forbruker, når avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler. En forbruker er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. 

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelse av avtale om kurs, eller 14 dager etter at forbrukeren fysisk har mottatt en vare. 

For å bruke angreretten må du gi beskjed til Lundqvist Hundeskole. Meldingen kan gis ved bruk av angreskjemaet du får tilsendt med bestillingsbekreftelsen eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at meldingen sendes før angrefristen utløper. Angreskjema sendes alle deltakere. Det er likevel kun deltakere som er forbrukere som har rettigheter etter angrerettsloven.  

Dersom deltakeren går fra avtalen, skal Lundqvist Hundeskole tilbakebetale alle mottatte betalinger uten unødig opphold. Tilbakebetaling skal uansett skje senest 14 dager etter den dag Lundqvist Hundeskole har mottatt melding om angrerett. 

Lundqvist Hundeskole betaler tilbake med samme betalingsmiddel som deltakeren brukte da tjenesten/varen ble bestilt, med mindre noe annet er avtalt. 

Dersom deltaker ønsker å delta på kurs som starter før angrefrist er utløpt, må dette angis ved påmelding. Dersom deltaker senere ønsker å bruke angreretten, skal deltakeren betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til deltaker ga melding om å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.  

Angreretten gjelder ikke etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med deltakerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og deltaker har erkjent at angreretten vil gå tapt når Lundqvist Hundeskole har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.” 

Oppmøte og betaling/ refusjon

Dersom deltakeren ikke har mulighet til å møte på en eller flere kursdager, kan en dessverre ikke automatisk forvente å få tatt igjen dette på neste kursrunde.

Kursavgiften tilbakebetales ikke etter påbegynt kurs. Opplever deltakeren utfordringer på kurset må dette tas opp umiddelbart med arrangøren som vil tilby en alternativ løsning dersom det er mest hensiktsmessig. Det er deltakerens ansvar å sørge for at en melder seg på kurs som passer for seg og hunden sin med tanke på forkunnskaper og behov. Arrangøren gir gjerne ut utfyllende informasjon om kursinnhold og krav til forkunnskaper før en melder seg på kurs.

Om du eller hunden blir rammet av sykdom i løpet av kurset kan du mot fremvisning av legeattest (eier) eller veterinærattest (hund), få ta igjen resterende kursdager på neste kurs.

Ved innstilt kurs vil arrangøren tilbakeføre kursavgiften i sin helhet innen 3 virkedager etter bekreftet innstilt kurs.

Force majeure

Dersom arrangøren blir forhindret fra å avholde et kurs som følge av ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (f.eks. krig, naturkatastrofer, brann, utbrudd av farlige smittsomme sykdommer og lignende) er arrangøren fritatt for alt ansvar og kursavgift vil i slike ekstraordinære tilfeller ikke bli tilbakebetalt.

Betingelser for deltakelse

Ved en påmelding bekrefter deltakeren at deltakelse på kurset/arrangementet skjer på eget ansvar. Deltakeren er selv ansvarlig for seg og sin hund og eventuelle skader deltakeren eller deltakerens hund måtte forårsake. Arrangøren, eller ansvarlig instruktør kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader deltakeren eller deltakerens hund måtte få eller forårsake i forbindelse med kurset.

Vi anbefaler at deltakeren tegner en hundeforsikring som dekker skader som kan oppstå i forbindelse med deltakelse på kurs og arrangementer med hunden.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom deltakeren ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan arrangøren kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Deltakeren kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Copyright

Alt innhold som benyttes i forbindelse med kurs hos Lundqvist Hundeskole er Lundqvist Hundeskole sin eiendom, bortsett fra stoff som er linket til fra andre sider eller sitert fra andre. Dette skal være merket. Det kan ikke kopieres fra Lundqvist Hundeskole.

Rettigheter til bruk av bilder og video

Arrangøren står fritt til å bruke bilder eller video tatt på våre kurs eller arrangementer på våre nettsider, i sosiale medier og i annen markedsføring. Kunder som ønsker å reservere seg mot dette må varsle arrangøren før kursstart.

Personopplysninger

Ved påmelding på kurs hos arrangøren blir du bedt om å registrere personopplysninger i påmeldingsskjema eller på telefonen. Det er kun arrangøren, ansvarlige instruktører og regnskapsansvarlige hos Lundqvist Hundeskole som har tilgang til disse opplysningene. Opplysningene vil kun bli benyttet til å sende deltakeren informasjon og giro i forbindelse med kurset deltakeren skal delta på, og framtidige kurs/arrangementer. Deltakeren kan når som helst be om at opplysningene blir slettet.

Handlekurv
Save Your Cart
Share Your Cart