Søknad om å jobbe som instruktør

  Navn

  Hvorfor har du lyst til å instruere hos Lundqvist Hundeskole?

  Hvilke sider ved deg tror du vil være viktig for hundeskolen? (hundefaglig, mellommenneskelig, pedagogisk etc):

  Hvilke deler av kurstilbudet kunne du tenke deg å jobbe mest med/ spesialisere deg på?

  Hvor mye/ ofte ser du for deg at du har mulighet til å jobbe?

  Hvordan ser du på det å bli selvstendig næringsdrivende?

  Har du noen andre verv/ interesser/ forpliktelser i hundebransjen?

  Er det noe annet du vil fortelle oss?