Søknad om å jobbe som instruktør

Navn

Hvorfor har du lyst til å instruere hos Lundqvist Hundeskole?

Hvilke sider ved deg tror du vil være viktig for hundeskolen? (hundefaglig, mellommenneskelig, pedagogisk etc):

Hvilke deler av kurstilbudet kunne du tenke deg å jobbe mest med/ spesialisere deg på?

Hvor mye/ ofte ser du for deg at du har mulighet til å jobbe?

Hvordan ser du på det å bli selvstendig næringsdrivende?

Har du noen andre verv/ interesser/ forpliktelser i hundebransjen?

Er det noe annet du vil fortelle oss?