Ukeskurs søk – skjema

  Eiers navn

  Alder

  Telefon (helst mobil)

  E-post

  Hundens navn
  (hvis du har flere hunder som skal være med føres disse opp under feltene for 'Hund nr. 2' og 'Flere hunder')

  Rase

  Hundens alder

  Hundens kjønn

  Hund (nr. 2) navn

  Hund (nr. 2) rase

  Hund (nr. 2) alder

  Hund (nr. 2) kjønn

  Flere hunder

  Navn på øvrige voksne (over 12 år) som skal være med
  (fornavn, etternavn, (alder). Eks Kari Nordmann, (29), Henrik Nordmann (17))

  Navn på øvrige barn (under 12 år) som skal være med
  (fornavn, etternavn, (alder). Eks Emma Nordmann, (11), Kristian Nordmann (3))

  Hvilket boalternativ ønsker du:
  4-sengs, Skitorget8-sengs, Skitorget8-sengs Gausdal apt.10-sengs Gausdal apt.Annet
  (se evt www.lundqvist-hundeskole.no/skeikampenfor mer informasjon)

  Hvis du krysser av på annet, vennligst utdyp her:

  Ønsker du å disponere leiligheten alene, eller vil du dele den med en annen ekvipasje
  Disponere aleneDele

  Hvis du ønsker å dele leilighet, er det noen spesielle du gjerne vil bo sammen med:

  Eiers/ hundens erfaring med spor:

  Eiers/ hundens erfaring med feltsøk:

  Eiers/ hundens erfaring med rundering

  Hva er hundens nivå innenfor apportering?

  Har du noen spesielle ønsker ifm kurset?

  Er det noe annet vi bør vite om deg eller hunden?
  (for eksempel matintoleranser, hos deg eller hunden eller andre ønsker eller begrensninger som det kan være viktig for oss vite om)