Praktisk trening

Hundefaget er etter vår mening først og fremst et praktisk fag. Det er riktignok avgjørende at den praktiske utførelsen av faget er forankret i god teoretisk kunnskap. Men dersom man ønsker å bli bedre på å trene sin egen hund, eller om man ønsker å instruere andre, må man til syvende og sist ut å praktisere kunnskapen man har ervervet seg. Du blir ikke ordentlig god på å lese hundens språk av å lese en bok, og man kan heller ikke lære å løse adferdsproblemer ved å følge forelesninger. På samme måte trengs det praktisk trening for å mestre det å stå i en forsamling å formidle sin kunnskap til andre. På grunn av dette inneholder alle de tre modulene på Fordypnnigskurset vesentlige mengder med praktisk trening.

Handlekurv
Save Your Cart
Share Your Cart