Folder 3

Innkalling bidrar til bedre kontakt og kontroll i hverdagen. Innlæringen foregår i flere faser. Begynn gjerne innendørs, og gjør læringsøktene gradvis mer krevende. Når du skal forsterke betydningen av innkallingsordet, skal du starte med den fasen som ikke fungerer tilfredsstillende. Derfra jobber du deg gjennom de neste fasene.
 
Fase 1. Ha hunden i bånd. Vis at du har godbit i hånden. Benytt kroppsspråk; gå bakover og frist med deg hunden. Når den følger etter, sier du “hit”. Belønn med godbit. Gjenta til du er fornøyd.
 
Fase 2. Benytt fremgangsmåten i avsnittet over. Like før hunden er helt inne hos deg snur du deg bort fra hunden. Frist med kroppsspråk og godbit, og belønn når hunden kommer rundt. Når hunden viser mestring, gjenta uten å vise frem godbiten. Benytt da kun deg selv som fristelse. Ta av og til frem en godbit, som en overraskelse, etter at hunden er helt inne hos deg.
 
Fase 3. Få noen til å holde hunden din. Frist hunden samtidig som du går bort fra den. Når hunden viser lyst til å komme etter deg, skal vedkommende slippe hunden. Si “hit” når den kommer mot deg. Knip en godbit mellom fingrene for å bidra til at hunden blir hos deg en stund.
 
Fase 4. Hunden er nå løs. Benytt kroppsspråk og frist hunden til å komme mot deg. Din jobb er å utkonkurrere andre fristelser. Vent med å si “hit” til den er på vei inn til deg. Hold en godbit mellom fingrene for å oppnå at den blir hos deg en stund. La
hunden bevege seg bort fra deg, og gjenta prosedyren flere ganger. Dette forhindrer at hunden kopler innkallingsordet med å bli satt i bånd. Begynn i rolige omgivelser, og øk graden av forstyrrelser etter hvert.
 
Fase 5. Til nå har du satt navn på at hunden kommer mot deg. Nå skal du teste hundens forståelse av ordet “hit”, og se om det fører  til at hunden kommer til deg. Slipp hunden løs i rolige omgivelser. Si plutselig “hit”.  Dersom hunden kommer belønner du med et fristende kroppsspråk samtidig som du gjentar ordet “hit”. Benytt gjerne godbit av og til. Ved manglende respons, repeter fase 4 en gang, og begynn forfra på fase 5.
 
I innlæringsfasen bør hunden få færrest mulig erfaringer på å “gi blaffen” når du roper på den. Det er derfor viktig at innkalling av løs hund i starten skjer i rolige omgivelser. Unngå å bruke ordet hvis innkallingen er dømt til å mislykkes. Bruk da heller prosedyrene fra fase 4. Øk gradvis forstyrrelsene fra miljøet rundt. Husk; det er lov å feile, og etterpå gjøre oppgaven enklere.
“Inntil” er en hverdagskommando hvor hunden blir inne hos deg, uansett om du sitter på huk, står eller går. Ved gradvis å øke kravene vil hunden etterhvert kunne gå hos deg med slakt bånd, eventuelt følge deg uten bånd.

“Inntil” er en hverdagskommando hvor hunden blir inne hos deg, uansett om du sitter på huk, står eller går. Ved gradvis å øke kravene vil hunden etterhvert kunne gå hos deg med slakt bånd, eventuelt følge deg uten bånd.

Fase 1. “Inntil” kan med fordel starte med en fast prosedyre; at du setter deg ned på huk. Benytt bånd. Frist hunden inntil deg. Når hunden er inntil deg og er rolig, sier du “inntil”. Gjenta “inntil” noen ganger. Avslutt med å kaste en godbit vekk fra deg. Når hunden tar kontakt sier du “værsågod”. Da har hunden lov til å bevege seg bort fra deg. Etter en pause skifter du sted og gjentar prosedyrene. Å skifte sted har stor betydning for å oppnå at “inntil” fungerer alle steder.
 
I starten vil du kunne oppleve at hunden bruker litt tid på å roe seg ned. Start i om­givelser med lite forstyrrelser, og øk forstyrrelsene gradvis. Vent til hunden er rolig før du sier “inntil”. Etterhvert vil du oppleve at hunden kjenner igjen mønsteret og vil roe seg raskere. Målet er at hunden roer seg bare av å høre ordet “inntil”.
 
Fase 2. Start som under fase 1. Når du sitter og har sagt “inntil” en gang eller to, reiser du deg opp. Stå oppreist og si “inntil” når hunden er rolig og inntil deg. Avslutt med å kaste en godbit vekk fra deg. Når hunden tar kontakt sier du “værsågod”. Skift sted og gjenta.
 
Legg stor vekt på at hunden er rolig, og har lyst til å være inntil deg under fase 1 og 2. Da legges grunnlaget for de to neste fasene, hvor det er avgjørende at hunden velger deg fremfor andre fristelser.
 
Fase 3 kan du starte med når fase 2 fungerer. Sett deg ned, si  “inntil”, og reis deg opp. Gjenta “inntil”, og gå noen skritt sammen med hunden. Avslutt med “værsågod.”  Gjenta tilsvarende prosedyrer, og gå gradvis lenger med hunden inne hos deg. “Værsågod” avslutter “inntil”, og innbærer at hunden kan bevege seg vekk fra deg.
 
Forskjellen på aktiviseringsøvelser og hverdagskommandoer. Aktiviseringsøvelsene har til hensikt å knytte bånd mellom hund og eier, og sørge for at hunden får dekket sitt daglige behov for å utføre allsidige arbeidsoppgaver. Hverdagskommandoene derimot er øvelser som er nødvendige for oss mennesker for å kunne kontrollere hunden i en del hverdagslige situasjoner. Husk at grenser og krav kun skal benyttes i forbindelse med hverdagskommandoer, mens vi aldri benytter oss av dette under aktiviseringsøvelser.
 
“Sette seg” er en hverdagskommando, som bidrar til å kontrollere hunden i hverdags­situasjoner. Øvelsen krever ikke kontakt, bare at hunden skal sette seg ned og forholde seg rolig. Øvelsen avbrytes av deg, med enten “værsågod” eller en annen øvelse som for eksempel “hit”.
 
Fase 1. Vis hunden en godbit og hold den over hodet på hunden. I det hunden setter rumpa nedpå sier du “sette seg” og fjerner godbiten. Si gjerne “sette seg” flere ganger så lenge hunden sitter. Om hunden reiser seg løfter du bare godbiten igjen og venter på at den setter seg på nytt. Når hunden har sittet en liten stund, holder du i halsbåndet, og kaster ut en godbit. Vent på kontakt, si “værsågod” og la hunden gå for å ta godbiten.
 
Fase 2. Gjenta prosedyrene fra fase 1. Når hunden har satt seg ned, sier du “sette seg” og beveger deg unna hunden. Om hunden blir sittende beveger du deg tilbake til hunden igjen, hiver ut en godbit og sier “værsågod”.  Om hunden reiser seg begynner du forfra.
 
At øvelsen er en hverdagskommando innebærer at du kan sette grenser om hunden ikke gidder å utføre oppgaven. Når du vet at hunden mestrer “sette seg”, men ikke gidder, kandu kreve at den utfører oppgaven. Dette kan du gjøre både hvis den ikke setter seg når du ber om det, eller hvis den reiser seg og går uten å ha fått tillatelse. Husk at det er en forutsetning at hunden kan hele øvelsen skikkelig før du går inn med krav. Kravfasen gjennomføres som på kursets praksisdel, der den tilpasses hver enkelt hund. 
 
“Dekk” er en aktiviseringsøvelse. Hunden skal legge seg raskt, og bli liggende til du har gitt en ny beskjed. Du skal også kunne gå i fra hunden når den ligger i dekk, og dekke hunden på avstand. Vurder om den kan velte over på siden/miste kontakten. Aktiviteten er med på å dekke behovet for kontakt, kontroll og aktivisering.
 
Fase 1. Legg ut en synsbelønning, se folder 3. Trekk hunden litt unna, og vis den en godbit i hånden din. Før deretter hånden ned mot gulvet for å friste hunden til å dekke. Vent på kontakt. Når hunden ligger i dekk med kontakt, sier du “dekk” og belønner med “værsågod”.
 
Fase 2. Gjenta prosedyrene fra fase 1. Når den ligger i dekk med kontakt sier du umiddelbart “dekk”, reiser deg opp, og beveger deg litt bort fra hunden. Ligger den fortsatt i dekk med kontakt gjentar du ordet “dekk”, før du belønner med “værsågod”. Reiser hunden seg, begynner du forfra igjen.

Lykke til; og husk å trene litt med hunden din hver eneste dag!

Handlekurv
Save Your Cart
Share Your Cart