Folder 1

“Kontakt” vil si at hunden ser på ansiktet ditt, eventuelt tar direkte øyekontakt. Å ha god kontakt sørger for høyere kvalitet på innlæring, og daglig omgang med hunden. Kontakt er også en forutsetning for å ha kontroll på hunden. Det er en fordel å vedlikeholde, og videreutvikle, kontakten så lenge hunden lever. Prinsippet er enkelt; krev gradvis mer før du belønner.

“Værsågod” benyttes for å gi hunden tillatelse. Treningen vil bedre kontakten  og grensesettingen. Hunden skal spørre deg om lov når den ønsker å oppnå noe. Du gir tillatelse når den oppfører seg som du ønsker. Dermed oppnår du høyere status overfor hunden din, og får bedre kontroll. Noen værsågodvarianter skal bli en del av hundens hverdag

Hånden, innendørs. Vis hunden en godbit i hånden din. Hunden skal ta kontakt før du sier “værsågod”. Så gir du den godbiten. Gjenta til hunden gjør fremskritt. Ta pause, skift sted og gjenta. Fra i morgen kan du også gjøre dette utendørs.

Gulvet, innendørs. Benytt bånd. Legg godbit på gulvet, utenfor hundens rekkevidde. For å få godbiten må hunden ta kontakt. Da sier du “værsågod”. Deretter går du mot godbiten og lar hunden ta den. Gjenta til hunden gjør fremskritt, ta pause, skift sted og gjenta. Fra i morgen kan du også gjøre dette utendørs.

Matskålen, innendørs. Er hunden din matlei, kan du strø godbiter over fôret. Frist hunden med matskålen, og løft den over hunden. Når den setter seg plasserer du matskålen foran den. Reiser den seg, eller begynner å spise, fjerner du skålen. Hold på til hunden greier å sitte med skålen foran seg. Vent til hunden tar kontakt og si “værsågod”. Vis eventuelt at den da har lov til å spise. Gjenta ved hvert eneste måltid.

Bilen, utendørs. Benytt bånd. Vis hunden at du kaster en godbit inn i bilen. Vent til den sitter med kontakt. Si “værsågod” og la den gå inn i bilen og ta godbiten. Når den skal ut igjen, viser du hunden at du putter en godbit munnen. Vent til hunden sitter. Når den tar kontakt sier du “værsågod”. Hunden kan hoppe ut, og skal igjen sitte og ta kontakt. Da belønner du ved å si “værsågod” og ploffe godbiten. Gjenta hver gang den skal ut og inn av bilen. Fjern etterhvert bruken av godbiter og benytt bare “værsågod”.

Utgangsdøren. Benytt bånd. Vis hunden at du putter en godbit i munnen. Vent til den sitter. Da åpner du utgangsdøren. Reiser den seg skal du lukke døren igjen. Blir den sittende åpner du døren helt opp og venter på kontakt. Si da “værsågod” og gå sammen over dørterskelen. Stopp rett utenfor døren. Når den igjen sitter og tar kontakt belønner du ved å si “værsågod” og ploffe godbiten. Gjenta hver gang hunden skal ut av døren. Fjern etterhvert bruken av godbiter og benytt bare “værsågod”.

Bakken. Benytt bånd. Vis hunden at du legger ned en godbit et stykke foran den. For å få godbiten må hunden gå med slakt bånd hele veien bort. Strammer hunden båndet, går du tilbake til utgangspunktet og starter på nytt.

“Ploffing”/ kontakt:

Dag 1, innendørs og uforstyrret. Ha hunden i bånd. Stå rolig med hunden på venstre side. Vis at du putter en godbit i munnen. La armene henge ned langs kroppen, og vent på kontakt. Med en gang hunden tar kontakt ploffer du ut godbiten.

Uten at hunden ser det legger du en ny godbit i munnen. Vent på kontakt og ploff. Gjenta til du synes hunden gjør fremskritt. Ta da en pause, og sørg for at hunden er i ro slik at den “lagrer” erfaringene.

Etter pausen repeterer du, fra nå av uten at hunden ser at du legger godbit i munnen. Husk å ta pause når det går som aller best. Etter noen repetisjoner vil du oppleve at hunden blir mer kontaktsøkende. Ta da en lenger pause, og gjenta flere ganger utover dagen.

Dag 2 og 3, innendørs og utendørs med litt forstyrrelser. Ha hunden i bånd. Stå rolig med godbit i munnen. Ha hunden på venstre side. Når den tar kontakt ploffer du med en gang. Gjenta 2-3 ganger.

Putt inn en ny godbit. Snu deg nå bort fra hunden. Når den selv oppsøker din venstre side og tar kontakt ploffer du umiddelbart. Gjenta til hunden gjør fremskritt, og ta pause. Gjennomfør flere læringsøkter, inntil du er fornøyd med fremgangen. Ta da en lenger pause, og gjenta flere ganger utover dagen.

Dag 4 og fremover, innendørs og utendørs med gradvis mer forstyrrelser. Benytt bånd etter behov. Ha godbit i munnen og snu deg bort fra hunden. Når hunden oppsøker din venstre side og tar kontakt, venter du litt før du belønner. Gjennomfør følgende prinsipp: Beholder hunden kontakten ploffer du godbit. Mister den kontakten, snur du deg bort og venter på nytt initiativ fra hunden. Den opplever nå at det lønner seg å opprettholde kontakten med deg. Gjenta tilsvarende læringsøkter, og legg inn pauser. Forvent at hunden gradvis kan holde kontakten lenger før du ploffer godbit.

Tilfeldig kontakt. Styrk samholdet i hverdagen ved å gi hunden respons når den på eget initiativ tar kontakt med deg. Dette bidrar til at hunden orienterer seg om hvor du er, og hva du forventer av den. Belønningsmetodene kan være noen vennlige ord, et motiverende kroppsspråk, å klappe hunden, eller ploffe godbit. Start i rolige, eventuelt ukjente omgivelser, og oppsøk gradvis mer krevende miljøer.

Å være bundet, innendørs. Skal hunden i fremtiden kunne trives, og slappe av når den er bundet, må den først lære det. Denne innlæringen bør også begynne innendørs.

Bind hunden og gå i fra den. Målet er at hunden skal forholde seg rolig. Hunden skal lære at eventuell bjeffing, piping, hopping og annen uro ikke lønner seg. Når du går mot hunden igjen er det to muligheter. 1. Hunden forholder seg rolig og fortjener dermed oppmerksomhet. 2. Hunden maser og fortjener ingen oppmerksomhet. Lat som om du ikke ser den, gå rett forbi uten at den rekker bort til deg. Beveg deg frem og tilbake utenfor hunden rekkevidde, og gå bort til den bare når den er rolig.

Når hunden fortjener din oppmerksomhet, må dette skje på en måte som opprettholder roen. Stresser hunden når du skal kneppe av båndet er det bare å om­bestemme seg. Nok en gang, det må lønne seg å være rolig. Når du avslutningsvis knepper hunden løs, må den ikke oppleve det som et høydepunkt. Knepp av båndet, lat som ingen ting og spar de spennende opplevelsene til senere.

“Legge seg” innebærer at hunden ligger i ro. Den kan gjerne velte over på siden. Den skal roe seg og bli liggende en stund, men har lov til å reise seg uten din til­latelse. Dette bidrar til at du kan roe hunden når du har behov for det.

Dag 1, innendørs. Benytt situasjoner hvor hunden på eget initiativ ligger og slapper helt av. Gå rolig bort og si “legge seg”. Samtidig kan du stryke hunden forsiktig, for eksempel i munnvikene. Hensikten med denne innlæringsfasen er å bidra til at hunden forbinder ordene “legge seg” med å ligge i ro. Fortsett gjerne med denne fasen i flere dager.

Dag 2 og 3, innendørs. Når hunden din på eget initiativ har lagt seg, skal du sette deg ned litt unna, og friste den inn til deg. Hold hendene lavt og frist den til å legge seg. Når den legger seg ned, sier du “legge seg”, og stryker den. Ved behov kan du holde en godbit nede ved gulvet for å friste den til å legge seg. Når den legger seg, kjæler du med hunden, klemmer godbiten mellom fingrene og lar hunden ligge og gnage på den.  Etter noen sekunder gir du den godbiten, fortsetter å kjæle, og sier “legge seg”. Du bør etterhvert begrense bruk av godbit i forbindelse med innlæring av legge seg.

Dag 4 og fremover, innendørs og utendørs. Frist med hånden lavt nede, og få hunden til å legge seg. Om nødvendig, ha godbit i hånden. Når den har lagt seg sier du “legge seg”.  Tren på flere steder. Etterhvert sier du “legge seg”, reiser deg opp, gjentar “legge seg” og setter deg ned igjen. Belønn med å stryke hunden. Reiser den seg opp, begynner du forfra. Øk kravene gradvis ved å bevege deg bort fra hunden mens den ligger.

Handlekurv
Save Your Cart
Share Your Cart