Ukeskurs Trinn1 2020 – Informasjonsskjema

Eiers navn

Alder

Telefon (helst mobil)

E-post

Hundens navn
(hvis du har flere hunder som skal være med føres disse opp under feltene for 'Hund nr. 2' og 'Flere hunder')

Rase

Hundens alder

Hundens kjønn

Hund (nr. 2) navn

Hund (nr. 2) rase

Hund (nr. 2) alder

Hund (nr. 2) kjønn

Flere hunder

Navn på øvrige voksne (over 12 år) som skal være med
(fornavn, etternavn, (alder). Eks Kari Nordmann, (29), Henrik Nordmann (17))

Navn på øvrige barn (under 12 år) som skal være med
(fornavn, etternavn, (alder). Eks Emma Nordmann, (11), Kristian Nordmann (3))

Hvilket boalternativ ønsker du:
Leilighet ved hotellet (reservert av oss)Annet (egen hytte, campingvogn etc som du ordner selv)

Hvis du krysser av på annet, vennligst utdyp her:

Ønsker du å disponere leiligheten alene, eller vil du dele den med en annen ekvipasje
Disponere aleneDele

Hvis du ønsker å dele leilighet, er det noen spesielle du gjerne vil bo sammen med:

Hvilken erfaring har du med hundetrening fra før av?

Har du noen spesielle ønsker/ Hva ønsker du å oppnå med kurset?

Er det noe annet vi bør vite om deg eller hunden?
(for eksempel matintoleranser, hos deg eller hunden eller andre ønsker eller begrensninger som det kan være viktig for oss vite om)