Mat/ ressursforvar

Matforsvar

  • Det er helt naturlig for et dyr å passe på maten sin
  • Det er et urinstinkt som dukker opp hos noen hunder. Du trenger ikke å ha gjort noe som helst feil hvis dette dukker opp
  • Det er en vanlig misforståelse at mat/ ressursforsvar har noe med rang og lederskap å gjøre. Alle individer i en flokk har full rett til å vokte over mat/ egne ressurser. Utfallet av en eventuell konflikt over mat påvirker heller ikke roller eller posisjoner i flokken. Les mer om dette her: Vil hunden din være sjefen?
  • Men selv om det er naturlig er ikke dette noe vi ønsker oss
  • Kartlegg med lammeøret slik vi viste på kurset. Dersom valpen din stivner eller knurrer trekker du deg unna og lar den spise opp. Notér reaksjonen og fortell oss om det neste gang vi møtes.