Aktiviseringsøvelser

Aktiviseringsøvelsene har til hensikt å knytte bånd mellom hund og eier, og sørge for at hunden får dekket sitt daglige behov for å utføre allsidige arbeidsoppgaver. Husk at vi aldri benytter grenser og krav i forbindelse med aktiviseringsøvelser.

Trykk på knappene for å finne mer informasjon om hver enkelt øvelse:

Snurre

Sitte bamse (kommer…)