Ukeskurs Trinn-1 2022 (uke 29) – Informasjonsskjema