Søkskurs

Vi tar for oss temaer som spor, feltsøk og rundering.

Søk 1 er et kurs for nybegynner/ litt øvet. På søk videregående kommer det stadig nye utfordringer på lengde, underlag, gamle spor osv. I tillegg kreves det selvfølgelig hele tiden en høyere nøyaktighet i søksarbeidet etter hvert som kursene blir mer avanserte.

Søk 1 er åpent for alle. Kurset er 100% belønningsbasert, og alle deltakerne må ha litt erfaring med å jobbe på denne måten, og være innstilt på at det ikke benyttes noen form for ubehag i treningen. Videregående søk krever at man har deltatt på det foregående kurset eller at man har tilsvarende erfaring.

img_1607ps

img_1603ps

På søk 1 jobber vi med spor og feltsøk. Kurset går over 3 helgedager og vil gi deg en god innføring i linebruk, klypebruk, apport, arbeidstegn og å lese terreng. Om du skal stille i Brukshund-prøve/konkurranser eller kun ønsker å aktivisere hunden din, så vil dette kurset gi deg verktøyene du trenger.

Søk videregående:

img_1608psKurset passer for de som har trent litt søk fra før, der hundefører har trent på egenhånd som har gitt ekvipasjen erfaringer og som kjenner til hvilke virkemidler som kan benyttes i ulike situasjoner i søket. Kurset går over 3 helgedager og vi trener oss på sporsøk og feltsøk. Ekvipasjene vil bli utfordret på å takle forstyrrelser, innkalling (hjelper), ulike lengder på sporet og størrelse på felt. Vi kommer til å trene mer på de ulike små momentene som utgjør hele øvelsen, baklengskjede, apport- og markeringstrening. Vi jobber stort sett i skogsterreng.

img_1606ps

Videre utfordringer på søksarbeid:

Vi kan trene på ulikt underlag (grus, gress, betong, sand, skogsbunn) og i ulike miljøer (skog, by, nedlagte verksteder), på å takle større forstyrrelser og å gå lengre spor/større felt.
Etterhvert trener vi på terrengskifter, f.eks. fra gress til skogbunn for så til grusvei. Vi jobber videre med apport og markering  og for at at eier skal bli bevisst på når ekvipasjene bruker de ulike metodene for funn.  Trenger vi mer å fylle på med trener vi  på momenter i asfaltsøk, duftdiskriminering (oljer), ID-søk, blant bildekk, rustne maskiner mm.

img_1604ps