Lundqvist Intro

Et hundekurs handler vel så mye om opplæring av hundeeieren som det handler om trening av hunder.

Kurset holdes som webinar, 2,5 time på Zoom. Deltakelse på Lundqvist Intro er en forutsetning før du kan starte på Grunnkurs.

Webinaret gir en innføring i innlæringsmetoder, hundens språk, instinkter og adferd. Temaene på introkurset presenteres på en fargerik måte, med mye film og bildevirkemidler. Stoffet  som presenteres på dette kurset er basis for alle metodene vi bruker på våre kurs.