Fordypningskurssøknad

Navn

E-post

Adresse

Telefon

Jeg søker om plass på (sett kryss):
Modul 1 (våren'19)
Modul 2 (høsten'19)
Modul 3 (våren'20)

Hvilken erfaring evt skolering har du på hundetrening fra før?

Priser:
- Modul 1: kr. 7.500,-
- Modul 2 kr. 8.500,-
- Modul 3 kr. 6.500,-

Rabatter:
Dersom man bestiller modul 1, modul 2 og modul 3, og alle tre moduler er betalt innen 1. mars 2019, gis det kr. 1.500 i rabatt på totalprisen.

Betaling
Betaling vil foregå på giro med forfall i starten av hver modul.

Betalingsavtaler
Det er mulig å dele betalingen for hver modul i to deler. Dette koster kr. 500 pr. modul. Ved inngåelse av betalingsavtale signerer deltakeren en betalingskontrakt, som binder deltakerens påmelding.

Inntak
Vi vil ha flere inntak frem mot kursstart januar 2019. Neste inntak er 22. desember 2018.

Påmeldingsgebyr
I det man blir tildelt en plass, sender vi ut en skriftlig tilbakemelding om dette. Sammen med dette brevet kommer en giro med et påmeldingsgebyr på kr. 1.000. Påmeldingsgebyret trekkes fra den totale kursprisen. Dersom påmeldingsgebyret ikke er betalt innen forfall, regnes plasstildelingen som ugyldig, og plassen tildeles en annen søker.