Adferdskonsulent

Lundqvist Adferdskonsulent

På denne modulen lærer du å jobbe med hunder som har adferdsutfordringer.

En vesentlig del av arbeidet ved vår hundeskole, har alltid vært å jobbe med hunder som sliter med forskjellige typer adferdsproblemer. Skal man skape adferdsendringer hos hunder som sliter med frykt, stress, aggresjon e.l, må man kunne forstå bakgrunnen for den problematiske adferden (kartlegging). I tillegg må du inneha det som trengs av kunnskap og ferdigheter for å kunne arrangere vellykkede læringssituasjoner som beveger hundens adferd i riktig retning. Modulen består først og fremst av praktisk oppfølging av hunder med forskjellige typer adferdsproblemer. 

Problemstillinger

 • Fryktreaksjoner
 • Separasjonsangst
 • Jaging og gjeting
 • Ressursforsvar
 • Passeringsproblemer
 • Stress og aggresjon

Fagtemaer

 • Kartlegging
 • Valg av strategi og metode
 • Stressdempende tiltak
 • Veterinærmedisin og førstehjelp
 • Fôr og ernæring
 • Mentaltesting

Ja. Du kan velge mellom online- eller oppmøtekurs

 • Neste oppstart er i august 2023
 • Modulen går over et halvår

Etter fullført kurs får du kursbevis og kan kalle deg “Lundqvist Adferdskonsulent”

Kombinerer du med modulen “Instruktør” får du vitnemål og kan kalle deg “Lundqvist instruktør og adferdskonsulent”

Alle som har fullført modulen “Lundqvist Hundetrener”

Du trenger ikke egen hund, men må ha tilgang til hunder ifm hjemmeoppgavene